Zachęcamy młodych skrzypków do udziału w prestiżowym konkursie skrzypcowym. Szczegóły poniżej.

Zachęcamy do zakupu najnowszej pozycji wydawniczej: Kolędy na gitarę z tabulaturami w opracowaniu Tomasza Trojanowskiego. koszt - 20 PLN.

Kolędy w prostym układzie na gitarę (nuty plus tabulatury) to zbiór osiemnastu najpopularniejszych kolęd opracowanych przez doświadczonych pedagogów.

W poniedziałek 10 listopada 2014 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska Nie Zginęła” - Przegląd Muzyczno – Plastyczny. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne TAK, Impresariat Muzyczny Pro Art oraz Moniecki Ośrodek Kultury. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przeglądu był Pan Sylwester Trojanowski – Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego TAK.

Tłumy białostoczan, jak co roku uczestniczyło w uroczystościach upamiętniających Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Jest to dzień, w którym każdy manifestuje swoją przynależność narodową. Dobrze, że w tegorocznych uroczystościach przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego nie zabrakło dzieci i młodzieży.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Kłodzku organizuje w roku szkolnym 2014 / 2015 trzy konkursy:

 1. XVII Dolnośląski Konkurs Gitarowy (Gitariada 2015), w dniach  10 - 11 kwietnia 2015

2. XIX Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów w dniach 24 - 25 kwietnia 2015 (nuty do pobrania ze strony internetowej szkoły)

3. XXIII Kłodzki Konkurs Pianistyczny w dniu 22 maja 2015 (możliwa opcja przedłużenia czasu trwania  konkursu do 23 maja 2015,  w zależności od ilości zgłoszeń)      

Serdecznie zapraszamy pedagogów oraz uczniów w/w specjalności do udziału w konkursach.

W załączeniu przesyłam Regulaminy konkursów, dostępne również na stronie internetowej szkoły www.psm.klodzko.pl