1. Organizatorami XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego są: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Firma P. Mauriat, Jarmuła Music - Tarnów, Rada Rodziców przy PSM I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku, Przeworskie Towarzystwo Muzyczne

Zachęcamy do udziału w mającym już swoją dobrą tradycję Festiwalu, który odbędzie się 27 - 28 marca 2015 r.

25 października 2014 w Auli Nova w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Konferencja stanowi kontynuację odbywających się cyklicznie (co dwa lata od 2004 r.) w Akademii Muzycznej w Poznaniu sesji naukowych, na których podejmowane są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu muzycznego. Tematyka VI Konferencji dotyczy korelacji kształcenia słuchu z innymi dyscyplinami muzycznymi w zakresie teorii i praktyki muzycznej różnego typu. Jej celem jest ukazanie kształcenia słuchu jako dziedziny o charakterze uniwersalnym, wprowadzającym w świat wiedzy, artystycznego rzemiosła i estetyki za pomocą nowoczesnych, bliskich praktyce muzycznej koncepcji i metod. W programie sesji przewidziano pokaz praktyczny oraz referaty naukowe wygłoszone przez specjalistów reprezentujących wybrane ośrodki muzyczne w Polsce.

 

 Tegoroczny Koncert Pamięci to wydarzenie uświetnione widowiskowym a jednocześnie wzruszającym i profesjonalnym występem zespołu DZIECI PŁOCKA.

Koncert rozpoczął wyjątkowy polonez pod nazwą Polonez Wolności, napisany specjalnie dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Płocka przez Tadeusza Trojanowskiego. Podczas tego wydarzenia miał swoją koncertową premierę. Wykorzystujący na początku hejnał książęcego Płocka był punktem jednoczących płocczan i białostoczan.

Koncerty Pamięci odbywają się zawsze 17 września, w pamiętny dzień pamięci września 1939 roku, gdy po tragicznych dniach początku II wojny światowej od wschodniej strony Polska zaatakowana została przez Wojska Sowieckie. „Bolesne wydarzenia września 1939 powinniśmy znać i pielęgnować ich pamięć. Póki jeszcze żyją świadkowie tamtych dni jesteśmy w obowiązku, by wam młodym przybliżać tych, którzy zatroskani o losy niepodległej Polski szli walczyć o jej wolność” mówiła prowadząca Lidia Maria Trojanowska.

W latach 1937 – 1938 Moskwa szczegółowo zaplanowała i zarządziła ludobójstwo, w którym szczególnie ucierpieli Polacy na sowieckiej Białorusi i Ukrainie. Działania takie miały za podstawę rozkaz operacyjny nr 00485 podpisany 11 VIII 1937 roku przez Jeżowa.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium II Rzeczypospolitej 17 września 1939 roku już w pierwszych tygodniach sowieckiej okupacji dochodziło do aktów zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Ludobójstwem, które Sowiety zaplanowały na dłuższy okres czasu, były wywózki ludności cywilnej na tzw. Sybir. Warto wspomnieć jednak, że oprócz Syberii Polacy zostali zsyłani także do Kazachstanu. Ludność polską wywieziono w czterech tzw. ciągach deportacji oraz podczas „nocy Sierowa i Canawy”. Szacuje się, że w tym okresie zesłano od 1,5
do 2 mln ludzi, z czego do 1945 roku przeżyło 554 tys.

Podczas tegorocznego XV Koncertu Pamięci wspominamy Aspiranta Policji Państwowej Stanisława Bołtucia syna Edwarda i Wiktorii z domu Bohdziewiczów urodzonego 01.02.1897 r. w Cuborach k. Lidy zamorodowanego przez Sowietów w Kalininie w 1940 roku.

 

Od 2000 roku dramatycznie skraca się termin, kiedy wyczerpujemy przewidziane na rok zasoby Ziemi – tłumaczy Paweł Średziński z WWF Polska. – Od 19 sierpnia zjadamy ponad przewidzianą normę, co przypomina sytuację osoby, która nie spłaciła jeszcze długu z poprzednich lat, a musi zaciągać nowe zobowiązania kredytowe. Różnica polega na tym, że zasoby naszej planety nie są wirtualnymi cyframi. Jeżeli tempo naszej konsumpcji nie zwolni, doprowadzimy do całkowitego ich wyczerpania, dosłownie zjadając Ziemię.

Obecnie głód ludzkości na zasoby naturalne znacznie przekracza możliwości ich odnawiania przez Ziemię. O ile jeszcze w 1961 roku, kiedy powstawał WWF, zaledwie 2/3 zasobów naszej planety wystarczało na zaspokojenie zapotrzebowania ludności, dziś jedna Ziemia to za mało.

W 2000 roku zaciągaliśmy ekologiczny kredyt w październiku. Po 14 latach zaczynamy żyć z coraz większym długiem już w sierpniu. Ten okres będzie się sukcesywnie skracać, jeśli ludzie nie zaczną żyć w sposób przyjazny dla środowiska. Oszczędzając energię i wodę, segregując i odzyskując odpady, wybierając produkty z odpowiednimi certyfikatami, np. MSC w przypadku ryb i podejmując szereg innych działań, możemy mieć wpływ na odwrócenie tego negatywnego trendu.

Już dziś możemy żyć ekologicznie – dodaje Średziński. - WWF Polska przygotował w tym roku specjalny WWF Poradnik na urządzenia mobilne. Dowiemy się z niego, jak w prosty sposób zmienić swoje codzienne nawyki i żyć ekologicznie. Zachęcamy do pobrania WWF Poradnika.

 Redakcja EkoNews, freeimages.com

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w widowisku, które jest hołdem współcześnie żyjących Polaków złożonym w rocznicę tragicznych wydarzeń września 1939 roku. Koncert, który odbywa się pod patronatem Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku odbędzie się 17 września 2014 roku w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku o godz. 13. Swoją obecność obok ważnych gości honorowych (przedstawicieli organizacji kombatanckich)