VIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I, II stopnia oraz gimnazjów ,,Mistrz Klawiatury” Warszawa, 23, 24, 25 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy pianistów do udziału w prestiżowym konkursie fortepianowym.

 

R E G U L A M I N K O N K U R S U

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5
im. H. Wieniawskiego w Warszawie. Celem konkursu jest integracja uzdolnionej muzycznie młodzieży oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami i pedagogami.

 

2. Konkurs odbędzie się w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2015 r. w sali koncertowej PSM I st.

 

Nr5 w Warszawie , ul. Globusowa 24.

 

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz gimnazjów.

 

4. Przesłuchania uczestników odbywać się będą w pięciu kategoriach:

 

  • grupa I – klasa I i II c. 6-letniego oraz I c.4-letniego (szkoła I stopnia )

  • grupa II – klasa III i IV c. 6-letniego oraz II i III c. 4-letniego (szkoła I stopnia )

  • grupa III – klasa V i VI c. 6-letniego oraz IV c. 4-letniego (szkoła I stopnia )

  • grupa IV – klasa I i II (szkoła II stopnia )

  • grupa V - klasa III (szkoła II stopnia, gimnazjum )

 

5. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej grupie przewiduje się nagrody.

 

6. Program dla każdej grupy podany jest w regulaminie. Kolejność utworów jest dowolna. Program należy wykonać z pamięci. Utwory należy wykonać bez powtórek.

 

7. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie sześciu kandydatów.

 

8. Jury konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

 

9. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

10. Członek Jury nie ocenia swojego ucznia.

 

11. Zgłoszenia należy przesłać do 8 kwietnia 2015 r. na załączonym formularzu na adres:

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5

 

im. H. Wieniawskiego

 

ul. Globusowa 24

 

02-436 Warszawa

 

12. Karta zgłoszenia musi być wypełniona pismem drukowanym lub komputerowym.

 

13. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100zł
na konto NBP O.O. 39 1010 1010 0122 2113 9134 0000 tytułem ,,Darowizna na cele statutowe”.

 

14. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

15. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym

 

zakresie.

 

16. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły tel/fax 022 863 73 02, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

P R O G R A M K O N K U R S U

 

 

 

GRUPA I

 

1.Etiuda (technika palcowa)

 

2.Sonatina cz. I lub cz. III lub wariacje (dowolnie wybrane)

 

3.Utwór dowolny

 

Czas do 10 minut

 

 

 

GRUPA II

 

1. Etiuda (technika palcowa) lub utwór o charakterze wirtuozowskim

 

2. Sonatina/sonata – allegro sonatowe lub rondo, lub wariacje (dowolnie wybrane)

 

3. Utwór dowolny

 

Czas do 15 minut

 

 

 

GRUPA III

 

1. Etiuda lub utwór o charakterze wirtuozowskim

 

2. Sonata/sonatina – allegro sonatowe lub rondo, lub wariacje (dowolnie wybrane)

 

3. Utwór dowolny

 

Czas do 15 minut

 

 

 

 

 

 

 

GRUPA IV

 

 

 

1.Etiuda dowolna lub utwór o charakterze wirtuozowskim

 

 

 

2.Allegro sonatowe, rondo lub cykl wariacji skomponowane przed 1950 r.

 

 

 

3.Utwór dowolny skomponowany przed 1970 r.

 

 

 

Czas do 20 minut

 

 

 

 

 

GRUPA V

 

 

 

 

 

1.Etiuda dowolna lub utwór o charakterze wirtuozowskim

 

 

 

2.Allegro sonatowe, rondo lub cykl wariacji skomponowane przed 1950 r.

 

 

 

3.Utwór dowolny skomponowany przed 1970 r.

 

 

 

Czas do 25 minut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin opracowała :

 

mgr Jolanta Ptasińska