XI Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy w Przeworsku, grudzień 2014

1. Organizatorami XI Międzynarodowego Festiwalu Saksofonowego są: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Firma P. Mauriat, Jarmuła Music - Tarnów, Rada Rodziców przy PSM I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku, Przeworskie Towarzystwo Muzyczne


2. Festiwal odbędzie się w dniach 1 - 4 grudnia 2014 r. w budynku PSM I st. w Przeworsku, ul. Krakowska 20.
3. Uczestnikami Festiwalu mogą być uczniowie szkół muzycznych państwowych, społecznych i prywatnych.
4. Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów zostaną przeprowadzone w dwóch grupach: Soliści, szkoły muzyczne stopnia podstawowego - trzy kategorie: kategoria I - wiek do 10 lat (urodzeni w 2004 r. i później), kategoria II - wiek do 13 lat (urodzeni w 2001 r. i później), kategoria III - wiek do 16 lat (urodzeni w 1998 r. i później), szkoły muzyczne średnie - dwie kategorie: kategoria IV - wiek do 16 lat (urodzeni w 1998 r. i później), kategoria V - wiek do 19 lat (urodzeni w 1995 r. i później), Zespoły kameralne (od tria wzwyż - tylko zespoły saksofonowe),  szkoły muzyczne stopnia podstawowego - kategoria VI
2. szkoły muzyczne średnie - kategoria VII
5. Uczestnicy przesłuchań występują z własnym akompaniatorem.
6. Oceny wykonanych przez uczestników prezentacji dokona Jury powołane przez Dyrektora
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jury wyłoni laureatów oraz zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne.
7. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
8. Laureaci w poszczególnych kategoriach zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów: laureat nagrody głównej (kategoria IV-V) otrzyma saksofon tenorowy P. Mauriat LeBravo 200.
9. Firma Jarmuła Music ufundowała nagrodę dodatkową dla kategorii I – III, saksofon Yamaha -YAS 280.
10.Zgłoszenia uczestników odbywaj się tylko w formie elektronicznej na stronie: http://www.festiwalsaksofonowy.pl
11.Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach wynikających z regulaminu.
12.W celach promocyjnych i reportażowych, Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników festiwalu, fotografowania, rejestrowania prezentacji w dostępnych technikach audiowizualnych i do upubliczniania zgromadzonych materiałów na stronach internetowych, w prasie, radio i telewizji.
WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA SOLISTÓW:
jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze
• Kategoria I: łączny czas nie więcej niż 7 min
• Kategoria II: łączny czas nie więcej 10 min
• Kategoria III: łączny czas nie więcej niż 12 min
• Kategoria IV: łączny czas nie więcej niż 15 min
• Kategoria V: łączny czas nie więcej niż 18 min
WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA ZESPOŁÓW:
jeden lub dwa utwory o zróżnicowanym charakterze
• Kategoria VI: łączny czas nie więcej niż 8 min
• Kategoria VII: łączny czas nie więcej niż 18 min
KOSZTY UCZESTNICTWA:
• Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników pokrywają instytucje delegujące lub sami uczestnicy.
• Ustala się wpisowe w wysokości 100 złotych od każdego uczestnika lub od zespołu.
• Uczestnicy z zagranicy wpłacają wpisowe w dniu Festiwalu w siedzibie organizatora 2/3
• Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie, w przypadku rezygnacji z udziału
w Festiwalu wpisowe nie ulega zwrotowi. Wpisowe należy wpłacić do 17 listopada 2014 r. na konto: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku, ul. Krakowska 20, 37-200 Przeworsk, Nr rachunku: 78 1010 1528 0030 1413 9130 0000
W tytule przelewu: kategoria i nazwisko uczestnika „XI Międzynarodowy Festiwal Saksofonowy”
KOMISJA KONKURSOWA:
• prof. Mieczysław Stachura - Akademia Muzyczna we Wrocławiu
• prof. Alexander Stepanov - Akademia Sztuki w Bańskiej Bystrzycy ( Słowacja)
• dr Paweł Gusnar - Uniwersytet Muzyczny w Warszawie, Akademia Muzyczna w Łodzi
• Jan Schulte-Bunert - Akademia Muzyczna w Darmstadt (Niemcy)
• mgr Jarosław Sereda - Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie