II Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Porganiczu Sanok 2015, 19 - 21 kwietnia 2015.

Zapraszamy do udziału w II Międzynarodowym Festiwalu MUZYKA NA POGRANICZU Sanok 2015. To cykliczne przedsięwzięcie o charakterze artystyczno-edukacyjnym ma na celu inspirowanie do poszukiwań artystycznych w różnych kierunkach i rodzajach muzyki. Regulamin oraz warunki uczestnictwa poniżej oraz na stronie www.muzykanapograniczu.pl

 

Regulamin Konkursu Piosenki

Warunki uczestnictwa w Konkursie Piosenki II Międzynarodowego Festiwalu MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2015

 • Konkurs Piosenki skierowany jest do solistów, zespołów wokalnych oraz zespołów wokalno-instrumentalnych (od 2 do 9 osób), reprezentujących różne kraje.
 • Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich oraz studenci.
 • Do dnia 31.01.2015 r. należy:
 1. wypełnićkartę zgłoszenia uczestnika konkursu
 2.  przesłać nagranie w formacie mp3 (zgodne z regulaminem Konkursu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na płycie CD na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
  z dopiskiem – Zakład Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej – Festiwal
  Nagranie można także dostarczyć osobiście na w/w adres.
 3. do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wpisowego w kwocie 80 PLN solista, 120 PLN zespół. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku
  Bank PKO BP 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837
  w tytule podać imię i nazwisko solisty lub zespołu z adnotacją:  Wpisowe – II Międzynarodowy Festiwal MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2015.
  W przypadku rezygnacji z udziału w Konkursie wpisowe nie będzie zwracane.
 • Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają uczestnicy bądź instytucje delegujące.

Zainteresowani sami zamawiają miejsca noclegowe.

Baza noclegowa w Sanoku:

Hotel Jagielloński  www.hoteljagiellonski.pl 13 463 12 08

Hotel Bona www.bona.sanok.pl – 13 464 65 05

Hotel Sanvit www.sanvit.sanok.pl – 13 465 50 88

Hotel Pod Trzema Różami www.podtrzemarozami.pl – 13 463 09 22

Relaks Noclegi www.noclegi.sanok.pl - 13 463 87 07

Villa Dom Julii Villa www.villadomjulii.pl – 13 463 60 55

Dworek Sanocki www.dworeksanocki.pl – 13 424 11 44

Dom Turysty PTTK  www.domturysty.net.pl 13 463 10 13

 

Program Konkursu Piosenki

 • Konkurs Piosenki jest dwuetapowy:

I etap – eliminacje.

Jury na podstawie przesłanych nagrań wyłoni solistów i zespoły, które przystąpią do II etapu Konkursu. Do dnia 28.02.1015 r. na stronie www.muzykanapograniczu.pl  zostanie zamieszczona lista solistów i zespołów zakwalifikowanych do Finału Konkursu Piosenki II Międzynarodowego Festiwalu MUZYKA NA POGRANICZU SANOK 2015

II etap – finał.

Odbędzie się w dniach 19-21.04. 2015 w Sanockim Domu Kultury ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok, gdzie zaprezentują się wytypowani soliści i zespoły.

 • Do konkursu należy przygotować dwie piosenki (przynajmniej jedna z piosenek konkursowych powinna być wykonywana w języku polskim lub języku ojczystym uczestnika zagranicznego).
 • Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przedstawienia utworów zgodnych z tymi, jakie zawarte były w zgłoszeniu do konkursu – zmiana repertuaru jest równoznaczna z automatyczną dyskwalifikacją uczestnika.
 • Zgłoszone utwory muszą być wykonywane na żywo – wykluczone jest stosowanie playbacku. Półplayback dopuszczalny jest wyłącznie w kategorii solistów.
 • Solista jest zobowiązany do dostarczenia Komitetowi Organizacyjnemu podkładu muzycznego nagranego na płytę CD wraz ze zgłoszeniem do konkursu.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2015 r.
 • Organizatorzy nie odsyłają materiałów nadesłanych wraz ze zgłoszeniem.
 • Występy będą oceniane w dwóch kategoriach: SOLIŚCI i ZESPOŁY.
 • Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 • Laureaci Konkursu są zobowiązani uczestniczyć w Koncercie Laureatów bez wypłacania dodatkowych wynagrodzeń. Dodatkowo laureaci obu kategorii Konkursu będą mieli możliwość występu podczas Juwenaliów Sanockich (maj 2015 r.).
 • Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla laureatów przewidziane są nagrody.
 • O podziale nagród zespołowych i indywidualnych decyduje jury Konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
 • Organizatorzy zapewniają Uczestnikom Konkursu obsługę techniczną, aparaturę nagłaśniającą, fortepian i perkusję oraz możliwość próby scenicznej według ustalonego przez organizatora harmonogramu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy konkursu udzielają nieodpłatnej licencji Zakładowi Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku na: nagranie, odtwarzanie, wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie, publiczne odtwarzanie w tym utrwalanie i wydawanie na wszystkich nośnikach w czasie nieograniczonym piosenek prezentowanych w czasie konkursu oraz koncertów towarzyszących.
 • Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem.