Konkurs Jeszcze Polska nie zginęła 2014 - wyniki.

W poniedziałek 10 listopada 2014 r. w Monieckim Ośrodku Kultury odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska Nie Zginęła” - Przegląd Muzyczno – Plastyczny. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne TAK, Impresariat Muzyczny Pro Art oraz Moniecki Ośrodek Kultury. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przeglądu był Pan Sylwester Trojanowski – Prezes Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego TAK.


W przeglądzie udział wzięło 26 podmiotów. Komisja w składzie: Sylwester Trojanowski - mgr sztuki, Krystyna Barbara Lewkowska - instruktor MOK oraz Cezary Kunda - mgr sztuki, po przesłuchaniu wszystkich artystów nagrodziła następujące osoby:
 
W kategorii I Soliści:
1. Maja Markowska
2. Wiktor Zawadzki
3. Julia Szczubełek
 
W kategorii II Soliści:
1. Pierwszego miejsca nie przyznano
2. ex aequo: Agata Daniłowska i Maria Sawicka
3. Aleksandra Czaplicka
 
W kategorii III Soliści:
1. Pierwszego miejsca nie przyznano
2. ex aequo: Aleksandra Muszyńska i Klaudia Mużyło
3. Zuzanna Dworakowska
 
Wyróżnienie otrzymała:
Natalia Załuska i Zespół z MOK
 
W kategorii IV Soliści:
1. Zespół Wokalny Bell Canto
2. Bartosz Oszczędłowski
 
W kategorii piosenki autorskiej nagrodę otrzymała Julia Robaczewska
 
Nagrody i dyplomy wręczył Pan Dariusz Gwiazda - Dyrektor MOK oraz Sylwester Trojanowski - Prezes Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego TAK. Po rozdaniu nagród i dyplomów odbył się koncert laureatów.
 
Podczas podsumowania głównej części artystycznej, wręczono również nagrody i wyróżnienia za konkurs plastyczny, który odbył się we wcześniejszym terminie. Jury oceniło ponad 312 prac plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych - podzielonych na 4 kategorie. Za główne kryterium oceniania prac komisja przyjęła plastyczną interpretację tematu konkursu, oryginalność przekazu i poziom artystyczny. Przyznano nagrody i wyróżnienia:
 
Kategoria I
Nagroda I - Julia Rutkowska
Nagroda II - Oliwia Lewczuk
Nagroda III - Martyna Michaluk
Wyróżnienia:
Katarzyna Kozłowska, Oliwia Markiewicz, Kamil Prokopowicz, Mateusz Grzeluk,
 
Kategoria II
Nagroda I - Piotr Strzeszewski
Nagroda II - Kacper Romanowski
Nagroda III - Sara Klepadło
Wyróżnienia:
Kacper Pracki, Małgorzata Dembowska
 
Kategoria III
Nagroda I - Marta Rybicka
Nagroda II - Ewelina Trybułowska
Nagroda III - Natalia Bigda
Wyróżnienia:
Paulina Jarmołowicz, Karolina Wojciechowska, Izabela Karwowska
 
Kategoria IV
Wyróżnienia:
Sławomir Obłażewicz, Andrzej Skubich