I Ogólnopolski Konkurs Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia, Wadowice, 25 - 25 kwietnia 2015

 Zachęcamy do udziału w organizowanym po raz pierwszy konkursie, którego celem jest jest popularyzacja muzyki na instrumenty dęte, prezentacja umiejętności młodych artystów, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych, wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków oraz promowanie utalentowanych młodych wykonawców. Poniżej załączamy wyjątki z regulamin konkursu. Całość na www.psmwadowice.pl.

 

JURY KONKURSU:
flet: Ewelina Zawiślak – AM Łódź
klarnet: Jan Jakub Bokun – AM Wrocław
obój: Jacek Piwkowski - Institut National des Sciences Appliquées Lyon
fagot: Tomasz Sosnowski - Hochschule für Musik Zurych
saksofon: Magdalena Jakubska – AM Poznań
trąbka: Mariusz Niepiekło – UMFC Białystok
puzon: Zdzisław Stolarczyk – AM Kraków
waltornia: Adam Kozłowski – ZPSM Kraków

Organizator:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach
ul. Legionów 11
34-100 Wadowice
KONTAKT:
www.psmwadowice.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 536 879 911

REGULAMIN
§ I
Organizatorem "I Ogólnopolskiego Konkursu Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia - Wadowice 2015"jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach.
1. Konkurs odbędzie się w dniach 23-26 kwietnia 2015r.
- instrumenty dęte drewniane: 23 kwietnia – grupa I
24 kwietnia – grupa II
- instrumenty dęte blaszane: 25 kwietnia – grupa I
26 kwietnia – grupa II
a) Przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w dniach 23-26 kwietnia w Sali Koncertowej PSM I i II stopnia w Wadowicach, ul. Legionów 11.
b) Koncerty laureatów odbędą każdego dnia na zakończenie przesłuchań poszczególnych grup.
2. Celem Konkursu jest popularyzacja muzyki na instrumenty dęte, prezentacja umiejętności młodych artystów, konfrontacja poziomu i osiągnięć dydaktycznych, wymiana doświadczeń między pedagogami z różnych ośrodków oraz promowanie utalentowanych młodych wykonawców.
3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
4. Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników.
5. Uczestnicy występują z własnym akompaniatorem (istnieje możliwość występu z akompaniatorem z PSM I i II stopnia w Wadowicach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem).
6. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży klas instrumentów dętych szkół muzycznych
I stopnia posiadających uprawnienia szkół publicznych.
7. Kategorie konkursowe:
Kategoria 1 – specjalność – trąbka, eufonium:
. grupa wiekowa młodsza – do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
. grupa wiekowa starsza – powyżej 13 lat (urodzeni w latach 1997-2001)
Kategoria 2 – specjalność - puzon, waltornia, tuba:
. grupa wiekowa młodsza – do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
. grupa wiekowa starsza – powyżej 13 lat (urodzeni w latach 1997-2001)
Kategoria 3 – specjalność - flet:
. grupa wiekowa młodsza – do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
. grupa wiekowa starsza – powyżej 13 lat (urodzeni w latach 1997-2001)
Kategoria 4 – specjalność - saksofon, klarnet:
. grupa wiekowa młodsza – do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
. grupa wiekowa starsza – powyżej 13 lat (urodzeni w latach 1997-2001)
Kategoria 5 – specjalność - obój, fagot:
. grupa wiekowa młodsza – do 13 lat (urodzeni w 2002 r. i młodsi)
. grupa wiekowa starsza – powyżej 13 lat (urodzeni w latach 1996-2001)
OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM KONKURSU WEDŁUG GRUP WIEKOWYCH:
grupa wiekowa młodsza:
– dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.
Łączny czas trwania programu - do 8 min.
grupa wiekowa starsza:
– dwa dowolne utwory lub części utworów cyklicznych, w tym jeden utwór (jedna część) obowiązkowo wykonywany z pamięci.
Łączny czas trwania programu - do 10 min.
§ III
1. Konkurs jest jednoetapowy dla wszystkich grup.
2. Kolejność występów zostanie ustalona przez organizatorów.
3. Harmonogram występów po wysłaniu do szkół nie ulega zmianie.
4. Przesłuchania uczestników odbywać się będą z udziałem publiczności.
5. Dopuszcza się udział laureatów innych krajowych Konkursów.
6. Czas trwania występu konkursowego powinien być ściśle przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu występu może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
7. Co najmniej jedna z pozycji zaproponowanych w programie musi być wykonana z pamięci.
8. Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Wadowicach autorskie prawa majątkowe związane z:
. wykonywaniem utworów podczas Konkursu i Koncertu Laureatów,
. prawami do wizerunku własnego, wykonywanego wszystkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi, utrwalonego w trakcie udziału w Konkursu i Koncercie Laureatów.
. za udział w Koncercie Laureatów oraz za dokonane w celach dokumentacji i promocji Konkursu nagrania fonograficzne, radiowe i telewizyjne, uczestnicy i akompaniatorzy nie mogą wnosić roszczeń finansowych.
§ IV
1. Jury Konkursu powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej:
2. Uczestnikami konkursy nie mogą być uczniowie Członków Jury.
3. Jury ocenia prezentacje konkursowe w skali 1-25 punktów.
4. Jury ocenia grę uczestników uwzględniając następujące kryteria:
- aparat gry i umiejętności techniczne,
- prawidłowe odczytanie tekstu i poziom jego opanowania pamięciowego,
- intonacja i estetyka brzmienia,
- zgodność interpretacji z budową formalną utworu,
- stylowość interpretacji i artystyczne walory wykonania.
5. Decyzje Jury są niepodważalne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. W przypadku rozbieżności w interpretacji Regulaminu Festiwalu o rozstrzygnięciu wątpliwości decyduje Przewodniczący Jury.
6. W Festiwalu przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Tytuł Laureata Festiwalu otrzymują zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie i zdobywca Grand Prix. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
7. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix dla wykonawcy o wyjątkowym talencie i osobowości artystycznej.
8. Wyznaczeni przez Jury Laureaci Festiwalu zobowiązani są do nieodpłatnego występu w Koncercie Laureatów.
9. Nieobecność laureata na finałowym koncercie oznacza jego rezygnację z wszelkich nagród
rzeczowych. Nagrody dla laureatów i wyróżnionych można odebrać tylko podczas Koncertu Laureatów.
10. Przewiduje się spotkanie Jury z pedagogami w celu podsumowania wyników Konkursu oraz omówienia metodycznego.