IX Koncert Totus Tuus - Białystok, 16.10.2015 - foto

Po raz dziewiąty w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku odbył się koncert dedykowany Janowi Pawłowi II w 37 rocznicę wyboru na Papieża. W tegorocznej edycji wystąpił: Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku pod dyr. Barbary Kornackiej,  Tadeusz Trojanowski - fortepian oraz Wojciech Grzechowiak - recytacje. Zabrzmiały teksty Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Zebrani w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku wsłuchać się mogli na nowo w słowa Ojca Świętego kierowane do Polaków podczas pielgrzymek. "Te treści są nam zadane" - mówiła prowadząca Lidia Trojanowska. I to też potwierdzili po koncercie słuchacze (między innymi Mieczysław Czajkowski, prof. Alina i dr Henryk Midro, Alicja i dr Mieczysław Kuczyńscy). Młodzi mogli usłyszeć krótko o pobycie Papieża Jana Pawła II w Białymstoku (opowiadał pełniący wówczas funkcję Prezydenta Miasta Lech Rutkowski). Zabrzmiały utwory renesansowe oraz współczesne w doskonałej interpretacji Chóru MDK oraz solistów Agnieszki Romanowskiej i Karola Pawłowicza. Laureat ostatniej edycji Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego potwierdził, że jest bardzo dobrze śpiewającym zespołem. Chórowi akompaniowała Anna Przydworska. Koncert zaszczycili obecnością: ks. Andrzej Proniewski (Rektor AWSD w Białymstoku), ks. Radosław Kimsza, Lech Rutkowski, Lucja Orzechowska (Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku), Mieczysław Czajkowski (poeta i literat) oraz inni goście wszelkich godności i tytułów. Nie zawiedli rodzice śpiewających. Przed Hymnem III Tysiąclecia zabrzmiały słowa Jana Pawła II: Drodzy chłopcy i dziewczęta! Nie pozwólcie, aby czas, który daje wam Pan, minął tak, jakby wszystko było przypadkiem. Święty Jan powiedział nam, że wszystko stało się w Chrystusie. Wierzcie zatem mocno w Niego. On kieruje historią jednostek, jak i całej ludzkości. Niewątpliwie Chrystus respektuje naszą wolność, ale we wszystkich radosnych czy bolesnych wydarzeniach życia nie przestaje zwracać się do nas, byśmy wierzyli w Niego, w Jego Słowo, w rzeczywistość Kościoła, w życie wieczne!

Koncert wsparli finansowo: KPKM sp. z o.o. w Białymstoku, Samasz, Bartosz, Sanbud oraz TUW. w galerii zdjęcia autorstwa Weroniki Trojanowskiej.

http://trojanowscy.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=492