Uniwerystet Muzyczny w Białymstoku zaprasza na konsultacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaję­cia przygotowujące do egzaminów na I rok studiów na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Instrumentalistyka oraz Wokalistyka odbędą się w gmachu Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku  przy  ul. Kawa­le­ryj­skiej 5

w następujących terminach: 21 marca, 11 kwiet­nia, 25 kwietnia, 09 maja, 23 maja 2015 r. - kształ­ce­nie słu­chu – godz. 10:30–12:00 (sala nr 23), dyry­go­wa­nie – godz. 12:10–12:55 (sala nr 23), emi­sja głosu – godz. 13:05–13:50 (sala nr 23)

 

Odpłat­ność: za cały kurs (trzy przed­mioty) – 300 zł, za jeden wybrany przed­miot   – 150 zł

 

należy wnieść na konto: Uni­wer­sy­tet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Bia­łym­stoku
15–324 Bia­ły­stok, ul. Kawaleryjska 5
72  1750  0009  0000  0000  1333  6202
z dopi­skiem: Kurs konsultacyjny

 

Dowód wpłaty powinien być przedłożony na pierwszych zajęciach.

 

Uwaga: wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminów wstępnych w Uniwersytecie Muzycznych Fryderyka Chopina można znaleźć na stronie internetowej Uczelni:

 

chopin.edu.pl/pl/studia/rekrutacja