Nagroda Secondo Voce dla Dominiki Sawicz

Uprzejmie informujemy, że w głosowaniu internetowym na Nagrodę Socondo Voce największa liczba głosów (22) przypadła Dominice Sawicz. Drugie miejsce Kinga Sacharkiewciz, trzecie miejsce - Magdalena Mientus. GRATULUJEMY! Nagrody prześlemy pocztą.