VII Ogólnopolska Konferencja Solfeżowa - 19.11.2016 Poznań

Zapraszamy na  VII Ogólnopolską Konferencję Solfeżową "XXI wiek w kształceniu słuchu: style, tendencje, metody". Konferencja odbędzie się 19 listopada 2016 roku w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Konferencja stanowi kontynuację organizowanych w cyklu dwuletnim (od 2004 r.) w Akademii Muzycznej w Poznaniu sesji naukowych, na których podejmowane są zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej problematyki kształcenia słuchu
muzycznego. Tematyka VII Ogólnopolskiej Konferencji Solfeżowej dotyczyć będzie nowoczesnych badań, środków i metod nauczania oraz wykorzystania w procesie kształcenia słuchu gatunków i stylów muzycznych współistniejących we
współczesnej praktyce artystycznej. W programie sesji przewidziane zostały referaty naukowe wygłoszone przez specjalistów reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski.
szczegóły na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.