Najlepsi kameraliści wybrani w Łodzi

W niedzielę, 14 kwietnia 2013 roku rozdano nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi. Wśród duetów instrumentalnych (kategoria A) najlepsi okazali się muzycy z Łodzi: Daroch Duo (na zdjęciu), czyli rodzeństwo Maria Daroch (fortepian) i Tomasz Daroch (wiolonczela). W kategorii B (tria, kwartety i kwintety fortepianowe) zwyciężył zespół z Francji – Trio Suyana, które tworzą bracia: David Castro-Balbi (skrzypce) i Alexandre Castro-Balbi (wiolonczel a) oraz pianista Thibaud Epp.

W kategorii duetów (A) przyznano ponadto dwie równorzędne drugie nagrody oraz dwa wyróżnienia, w kategorii B – dwie trzecie nagrody oraz jedno wyróżnienie. Laureaci zostali wyłonieni po sześciu dniach wielogodzinnych przesłuchań, podczas których dominowała muzyka Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena i Cesara Francka.

Konkurs składał się z dwóch etapów, w drugim znalazły się 24 ansamble: 13 zespołów w kategorii duetów instrumentalnych (8 z Polski i 5 o międzynarodowym składzie) i 11 zespołów w kategorii triów, kwartetów i kwintetów fortepianowych (6 z Polski i 5 o międzynarodowej obsadzie). O nagrody w poszczególnych kategoriach konkurowali muzycy z 14 krajów: z Polski, Albanii, Azerbejdżanu, Chorwacji, Finlandii, Francji, Japonii, Korei, Łotwy, Niemiec, Turcji, Ukrainy, Węgier i Włoch. Oceniało ich międzynarodowe jury, któremu przewodniczył prof. Cezary Sanecki, rektor łódzkiej Akademii Muzycznej.

O werdykcie mówi prof. Bogusław Pikała, dyrektor konkursu i członek jury: O rozdziale nagród decydowała suma punktów z pierwszego i drugiego etapu. W kategorii A pierwsza nagroda była bezapelacyjna, a dwa następne zespoły otrzymały II nagrody ex aequo, ponieważ różnice w punktacji były nieduże. W kategorii triów, kwartetów i kwintetów zwycięskie trio było wprost znakomite i wyznaczyło tak wysoki poziom, że trudno było przyznać drugą nagrodę, dlatego zdecydowaliśmy o przydziale dwóch III nagród.

W niedzielę w samo południe w sali koncertowej Akademii Muzycznej wręczono uroczyście Nagrody. Laureaci zaprezentowali się podczas koncertu we fragmentach konkursowego repertuaru. Na koniec zagrali zwycięzcy: duet Darochów wykonał dwie części II Sonaty D-dur op. 58 Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego, Trio Suyana – Trio fortepianowe op. 8 Dymitra Szostakowicza.