Impresariat Muzyczny Pro Art

Impresariat Muzyczny Pro Art

email

trojanowscy@interia.pl

adres

ul. Włościańska 79, 15 - 199 Białystok

fax i telefon

tel/fax: 857416661

komorka

mobile: 602 52 91 93

Działa od roku 1994. Przez ponad dwadzieścia lat w ramach działalności realizowane były głównie reportaże, filmy i klipy video z obszaru kultury. Podstawą działalności była i jest organizacja inicjatyw muzycznych, które na stałe wpisały się w pejzaż kulturowy regionu i pozostawiły trwały ślad w postaci wydarzeń kulturalnych. W ramach Impresariatu prowadzone są prywatne szkoły muzyczne na Podlasiu (Białystok, Łapy, Czarna Białostocka). W latach 1998 – 2008 prowadzona była Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia w Mońkach.

Od 1998 roku Impresariat Muzyczny Pro Art organizuje cykliczne i spektakularne koncerty oraz festiwale: Koncert Trzech Kompozytorów (1998), Festiwal Łapskie Te Deum (od 1998), Koncerty na łące (1999 – 2014), Koncert Modlitwa Jubileuszowa na powitanie roku 2000 (1999), Koncerty Pamięci (od 2000), Koncerty Mocni Dziedzictwem Kardynała (2001, 2008), Konfrontacje ze sztuką (2001 -2009), Podlaski Festiwal Wielkanocny (od 2003), Koncerty przed hejnałem (od 2000), Podlaskie Muzyczne Spotkania z naturą Franciszkiada - granie na byle czym (od 2001), Pamięć i Tożsamość (2005 -2009), Nadzwyczajny Koncert Oda do radości z okazji 50. rocznicy wznowienia kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią (Filharmonia Narodowa, 2007), Widowisko plenerowe Marszałek z pejzażem miasta w tle (2008), Letni Festiwal Chopin nad Nettą (od 2009), Koncert Totus Tuus (od 2007), Ogólnopolski Przegląd Muzyczno-Patriotyczny Jeszcze Polska nie zginęła (od 2013), Festiwal Chopin z widokiem na Supraśl (od 2015), koncertów patriotycznych związanych z ważnymi dla historii Polski datami i wydarzeniami.

Od 1998 roku Impresariat Muzyczny Pro Art organizuje cykliczne i spektakularne koncerty oraz festiwale: Koncert Trzech Kompozytorów (1998), Festiwal Łapskie Te Deum (od 1998), Koncerty na łące (1999 – 2014), Koncert Modlitwa Jubileuszowa na powitanie roku 2000 (1999), Koncerty Pamięci (od 2000), Koncerty Mocni Dziedzictwem Kardynała (2001, 2008), Konfrontacje ze sztuką (2001 -2009), Podlaski Festiwal Wielkanocny (od 2003), Koncerty przed hejnałem (od 2000), Podlaskie Muzyczne Spotkania z naturą Franciszkiada - granie na byle czym (od 2001), Pamięć i Tożsamość (2005 -2009), Nadzwyczajny Koncert Oda do radości z okazji 50. rocznicy wznowienia kontaktów dyplomatycznych między Polską i Japonią (Filharmonia Narodowa, 2007), Widowisko plenerowe Marszałek z pejzażem miasta w tle (2008), Letni Festiwal Chopin nad Nettą (od 2009), Koncert Totus Tuus (od 2007), Ogólnopolski Przegląd Muzyczno-Patriotyczny Jeszcze Polska nie zginęła (od 2013), Festiwal Chopin z widokiem na Supraśl (od 2015), koncertów patriotycznych związanych z ważnymi dla historii Polski datami i wydarzeniami.

Od roku 2004 w ramach Impresariatu Muzycznego Pro Art działa Wydawnictwo, które skupia się głównie na wydawnictwach muzycznych, pedagogicznych oraz płytach CD i DVD. Impresariat Muzyczny Pro Art. Współpracuje z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi realizując programy i reportaże muzyczne, klipy video oraz współorganizuje akcje charytatywne.

Za swoją działalność i służbę publiczną Impresariat Muzyczny Pro Art otrzymał liczne listy gratulacyjne i podziękowania od Obywatelskiego Komitetu Oikoumene - 1995, Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego – 2001, Towarzystwa Biblijnego w Polsce – 2001, Ojca Świętego Jana Pawła II – 2001, 2004, 2005, Biskupa Łomżyńskiego – 2001-2005, Biskupa Drohiczyńskiego – 2003, Marszałka Województwa Podlaskiego – 2003, 2013, Kardynała Józefa Glempa 2004 – 2006, Arcybiskupa Wojciecha Ziemby – 2006, Arcybiskupa Stanisława Dziwisza – 2006, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – 2006, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP – 2006, Aresztu Śledczego w Białymstoku – 2006, Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku 2004 – 2006, Fundacji Młodej Polonii Przedstawicielstwo na Ukrainie – 2006, Wojewody Podlaskiego – 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, Prezydenta Miasta Białegostoku - 2013

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku

1% Podatku dla Musica Sacra

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra istnieje od roku 2000. Wpis do KRS dokonany był w 2004 r. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną opierającą swoja działalność na pracy społecznej jej członków. Utrzymuje się z dotacji i darowizn. Realizację swych celów osiąga przez współpracę z organizacjami muzycznymi, indywidualnymi twórcami i innymi podmiotami imprez kulturalnych. W 2013 roku Stowarzyszenie nabyło prawa do korzystania z odpisu 1% podatku jako organizacja pożytku publicznego. W tym zakresie większość środków przeznacza na promocję uzdolnionej młodzieży w Podlasia oraz realizację festiwali i koncertów. W sferze działalności statutowej Stowarzyszenie organizuje i współorganizuje cykliczne zadania kulturalne Działania te wyraźnie wpływają na zwiększenie roli kultury w procesie edukacji synkretycznej. Priorytetem jest w wspieranie i rozwój edukacji kulturalnej: zdolności muzycznych, plastycznych i teatralnych dzieci i młodzieży w przygotowaniu do świadomego odbioru i kształtowania nawyku uczestnictwa w kulturze. Cykliczne wydarzenia, które na stałe wpisały się w pejzaż kulturalny regionu to: Podlaski Festiwal Wielkanocny, Koncerty przed hejnałem, Podlaskie Muzyczne Spotkania z naturą Franciszkiada - granie na byle czym, Letni Festiwal Chopin nad Netta, Koncerty Pamięci, Koncert Totus Tuus, Chopin z widokiem na Supraśl.