III Ogólnopolski Przegląd Muzyczno-Artystyczno-Plastyczny, Mońki, 10.XI.2014 - regulaminy.

Zachęcamy do udziału w kolejnej - trzeciej - edycji Przeglądu, na który składają się: konkurs pieśni patriotycznej i konkurs na pocztówkę patriotyczną. Poprzednie edycje potwierdzają, że warto pielęgnować w ten sposób wychowanie patriotyczne jako formę pomostu między przeszłością a przyszłością narodu.

 W konkursie muzycznym najistotniejsze jest to, że biorący udział soliści, zespoły, chóry występują w kilku kategoriach wiekowych, a nagroda specjalna powędruje również do wykonawcy autorskiej piosenki (bądź pieśni) patriotycznej. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Konkurs plastyczny jest formą rozwijania umiejętności plastycznych, ale również promocją dzieci i młodzieży. Przypominamy, że w każdej edycji nagrodzone prace wydawane były w formie karty pocztowej. Wszystkie prace wzbudzały zachwyt środowisk patriotycznych i instytucji historycznych, do których trafiły. Zachęcamy do tej formy określenia się twórczego i patriotycznego. Regulamin w załączniku.