Kokursy w PSM w Kłodzku w 2015 roku - informacja.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Kłodzku organizuje w roku szkolnym 2014 / 2015 trzy konkursy:

 1. XVII Dolnośląski Konkurs Gitarowy (Gitariada 2015), w dniach  10 - 11 kwietnia 2015

2. XIX Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów w dniach 24 - 25 kwietnia 2015 (nuty do pobrania ze strony internetowej szkoły)

3. XXIII Kłodzki Konkurs Pianistyczny w dniu 22 maja 2015 (możliwa opcja przedłużenia czasu trwania  konkursu do 23 maja 2015,  w zależności od ilości zgłoszeń)      

Serdecznie zapraszamy pedagogów oraz uczniów w/w specjalności do udziału w konkursach.

W załączeniu przesyłam Regulaminy konkursów, dostępne również na stronie internetowej szkoły www.psm.klodzko.pl