Ogólnopolski Festiwal Zespołów Kameralnych - po raz VI w Stalowej Woli, w marcu 2015

Zachęcamy do udziału w mającym już swoją dobrą tradycję Festiwalu, który odbędzie się 27 - 28 marca 2015 r.

 

Regulamin VII Ogólnopolskiego Festiwalu Akordeonowych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II stopnia, Stalowa Wola 27, 28 marca 2015 r.

 

 

ORGANIZATORZY:

 

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli

 

 

CELE KONKURSU: wymiana doświadczeń pedagogicznych i artystycznych, zachęta do muzykowania w zespołach kameralnych, popularyzacja kameralnej literatury akordeonowej, wymiana doświadczeń w zakresie gry zespołowej

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 

1. W konkursie mogą wziąć udział :

 

Kategoria A - jednorodne zespoły akordeonowe szkół muzycznych I stopnia

 

Kategoria B - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub

 

kilku akordeonów szkół muzycznych I stopnia

 

Kategoria C- jednorodne zespoły akordeonowe szkół muzycznych II stopnia

 

Kategoria D - zespoły mieszane o dowolnym składzie z udziałem jednego lub

 

kilku akordeonów szkół muzycznych II stopnia

 

 

2. W zespołach mogą wystąpić absolwenci roku szkolnego 2013/2014.

 

Nie dopuszcza się udziału nauczyciela w zespole.

 

 

3. W obydwu kategoriach obowiązuje wykonanie programu o czasie trwania:

 

min.8 i max. 20 minut.

 

Program musi składać się z utworów różnych kompozytorów.

 

 

4. Przesłuchania odbędą się w sali koncertowej PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego

 

w Stalowej Woli.

 

 

5. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora Centrum

 

Edukacji Artystycznej. Decyzje jury są ostateczne.

 

 

6. Kolejność występów poszczególnych zespołów ustalą organizatorzy.

 

 

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy laureatów oraz nagrody.

 

 

8. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

 

 

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

 

10. Wpisowe od zespołów 2 i 3 osobowych wynosi 70 zł., od pozostałych 100 zł. - należy je wpłacić na konto:

 

Rada Rodziców przy PSM I i II st. w Stalowej Woli

 

Bank Spółdzielczy O/Stalowa Wola

 

41 9430 0006 0034 2168 2000 0001

 

 

11. Kartę zgłoszenia z kopią dowodu wpłaty prosimy przesłać do dnia: 13 marca 2015 r.

 

na adres:

 

PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego

 

ul.G.Narutowicza 11, 37-450 Stalowa Wola woj. Podkarpackie

 

12. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia uczestnicy, nauczyciele, opiekunowie

 

i obserwatorzy pokrywają we własnym zakresie.