Odszedł do Pana ks. Infułat Strzelecki - foto

Dnia 27 września 2015 roku, w przededniu 7. rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, zmarł w wieku 84 lat ks. infułat Stanisław Feliks Strzelecki, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku oraz pierwszy postulator w procesie beatyfikacyjnym Apostoła Bożego Miłosierdzia. Ks. Stanisław wielokrotnie uczestniczył w koncertach organizowanych przez Pro Art i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku.

Na koncertach słowo swoje kierował do zgromadzonej młodzieży dając wskazówki jak żyć, by osiągnąć życie wieczne. Uroczystości odbywały się trzy dni. 28.09.2015 - w Kaplicy Seminaryjnej (Nieszpory Żałobne), 29.09.2015 - w Starym Kościele Farnym (Msza Święta), w której uczestniczyli kapłani wraz z ks. Biskupem Henrykiem Ciereszko. Na tę eucharystię przybyli przyjaciele Księdza Infułata z lat nauki w Szkole Salezjańskiej w Różanymstoku, między innymi Edmund Kulhawik. 30.09.2015 - w Bazylice Katedralnej, gdzie w koncelebrowanej Mszy Świętej uczestniczyło ponad 100 kapłanów. Eucharystię celebrował ks. Arcybiskup Edward Ozorowski. Słowo wspominające życie, posługę oraz dzieło, jakie pozostawił po sobie ks. Infułat Stanisław Strzelecki wygłosił ks. Biskup Henryk Ciereszko. Pamiętać warto ostatnie słowa Biskupa Henryka, że teraz Ksiądz Stanisław orędował będzie w niebie.

 Śp. ks. Stanisław  Strzelecki urodził się 16 października 1931 r. w Grodnie. Absolwent salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Różanymstoku. W roku 1951 wstąpił do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Był uczniem i wychowankiem ks. prof. Michała Sopoćki. Dnia 24 czerwca 1957 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Władysława Suszyńskiego. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej, które uwieńczył doktoratem w roku 1964. Po powrocie do archidiecezji był w latach 1964-1969 ojcem duchownym alumnów Seminarium Duchownego, a od roku 1967 profesorem Pisma Świętego tejże uczelni. W roku 1967 został mianowany sędzią w Sądzie Metropolitalnym. W latach 1967-1970 był duszpasterzem inteligencji. Brał czynny udział w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. Jest autorem licznych publikacji, artykułów i książek poświęconych w dużej mierze tematyce Miłosierdzia Bożego i życia i posługi księdza Sopoćki. Otrzymał godności kościelne: Prałata Honorowego Jego Świątobliwości, Kanonika Gremialnego Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, a w 2005 r. Protonotariusza Apostolskiego (Infułata) - życiorys ze strony Archidiecezji Białostockiej.

zdjęcia z uroczystości:

http://trojanowscy.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=200:2015-09-30-ks-s-strzelecki&Itemid=492