XII Podlaski Festiwal Wielkanocny - konkurs na pocztówkę - regulamin - przedłużony termin!

Informujemy, że w związku z licznymi prośbami, przedłużamy termin przyjmowania prac w konkursie na pocztówkę wielkanocną do dnia 4 kwietnia 2015 r. Jednocześnie pragniemy poinformować, że tylko prace nadesłane w terminie regulaminowym będą brały udział w wyborze laureata Nagrody Telewizji, Publiczności, Nagród Specjalnych i kwalifikacji wydawniczej. Zapraszamy.

Mamy nadzieję zainspirować uczestników do pracy twórczej, rozwijania wrażliwości i wyobraźni plastycznej, zachęcić do postrzegania piękna oraz atmosfery świąt wielkanocnych, a nade wszystko do pielęgnowania tradycji i religijnego charakteru Świąt Wielkanocnych. Oczekujemy prac w formie plastycznej ukazujących urokliwą tradycję obchodów Świąt Wielkiej Nocy, ich bogactwa, barwności i sacrum.

Biorąc pod uwagę niesłabnące zainteresowanie konkursem planujemy przyznać dodatkowe nagrody: Nagrodę Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Białymstoku, Nagrodę Impresariatu Muzycznego Pro Art, Nagrodę Stowarzyszenia Musica Sacra oraz Nagrodę Publiczności. Na Nagrodę Publiczności odbędzie się głosowanie internetowe (regulamin oraz głosowanie na www.trojanowscy.pl).

 

 

       ZASADY UCZESTNICTWA

 • konkurs jest skierowany do uczniów: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, pozaszkolnych form kształcenia artystycznego oraz osób z niepełnosprawnością
 • format prac maksymalnie  A4
 • technika wykonania dowolna (rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, wycinanka, techniki mieszane, grafika komputerowa z wydrukiem + zapis w PDF na płycie CD)
 • udział w konkursie jest bezpłatny
 • każdy uczestnik może zgłosić maksimum dwie prace w różnej technice
 • konkurs przeprowadzany w dwóch etapach: wewnątrzszkolny i międzyszkolny
 • etap wewnątrzszkolny - przeprowadzany w danej szkole lub placówce przez nauczycieli - wyłania maksymalnie dziesięć prac z każdej grupy wiekowej, które biorą udział w etapie międzyszkolnym – prace nadesłane pocztą na adres Organizatora.
 • praca powinna być opisana na odwrocie zgodnie ze wzorem: imię i nazwisko uczestnika, kategoria, pełna nazwa i adres szkoły, klasa, nazwisko nauczyciela prowadzącego, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, kontaktowy adres email.
 • w przypadku zespołu szkół poszczególne szkoły mogą wystawić prace oddzielnie
 • prace do etapu międzyszkolnego należy przesłać do 27 marca 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku, ul. Włościańska 79, 15 – 199 Białystok, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  tel. 85 7416 661

 

NAGRODY I OCENA PRAC

Prace oceniać będzie powołane przez Organizatorów Jury. 

W konkursie przewidziane są kategorie wiekowe:

 1. dzieci przedszkolne
 2. uczniowie szkoły podstawowej: klasy  0-III
 3. uczniowie szkoły podstawowej: klasy IV-VI
 4. uczniowie szkół gimnazjalnych i liceów
 5. osoby z niepełnosprawnością bez kategorii wiekowej.

W każdej kategorii przyznane zostaną trzy miejsca oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymają: nagrody rzeczowe, grawertony, statuetki i dyplomy. Chęć otrzymania dyplomu przez nauczyciela prosimy zgłosić dopisując na pracy przy nauczycielu prowadzącym słowo – dyplom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 kwietnia 2015 r. Wyniki prac Jury, wyniki głosowania internetowego na Nagrodę Publiczności, laureata Nagrody TVP, Impresariatu Muzycznego Pro Art oraz Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Musica Sacra zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.trojanowscy.pl oraz na stronach internetowych patronów medialnych do dnia 8 kwietnia 2015 r.

Wręczenie nagród będzie miało miejsce w sobotę 11 kwietnia 2015 r. w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku podczas Koncertu Galowego XII PFW o godz. 16.30.

Wybrane prace eksponowane będą podczas wystaw w ramach XII Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego. Najlepsze wydane zostaną w formie pocztówki wielkanocnej.

 

INFORMACJE KOŃCOWE

         Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu,  zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu oraz zgodą na publikację materiału zdjęciowego i filmowego z udziałem uczestników na stronach organizatorów i patronów medialnych.

Decyzje Jury są niepodważalne. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu. Podanie nieprawdziwych danych osobowych dotyczących kategorii wiekowej  skutkuje eliminacją z grona Laureatów. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów wraz z prawami autorskimi do ich publikacji. Nieodebrane podczas Koncertu Galowego PFW nagrody  wyślemy pocztą wyłącznie po nawiązaniu kontaktu emailowego (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do dnia 20.04.2015 Koszt wysyłki pokrywa uczestnik lub instytucja zgłaszająca. Nagrody nieodebrane do dnia 20 kwietnia 2015 r. powiększą pulę nagród edycji 2016.