Muzyczne podróże dla małych i dużych - edukacyjny projekt SMM Musica Sacra.

 

Od 17 października 2014 r. z dużym sukcesem odbiorczym realizowany jest projekt edukacji muzycznej skierowany do dzieci i młodzieży z Podlasia i Mazowsza. Muzyczne podróże dla małych i dużych” to cykl koncertów wokalno – instrumentalnych z elementami teatru skierowanych do dzieci w wieku szkolnym.

W ramach spotkania artyści wspólnie z dziećmi i młodzieżą "podróżują"po:

 

  • Polsce „Tak my, Polacy, gramy i śpiewamy!” - koncert poświęcony twórcom i muzyce polskiej; w programie znajdą się utwory najwybitniejszych dawnych kompozytorów: Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Karłowicza, a także współczesnych: Lutosławskiego, Trojanowskiego.

  • Europie „Co torreador, a co Kozak śpiewa?” - poświęcony kulturze muzycznej Europy, w programie znajdą się pieśni m.in. A. Dvoraka, M. de Falli, G. Bizeta, M. Rimskiego-Korsakowa, oparte na rodzimym folklorze kompozytorów oraz pisane dla dzieci.

  • Podróż „W pogoni za Świętym Mikołajem” - w programie koncertu znajdą się tradycyjne kolędy, pieśni i piosenki okresu Bożego Narodzenia m.in. polskie, europejskie, amerykańskie, pieśni ludów Afryki, Australii.

 

 

 

Każdy koncert – podróż ma swego przewodnika – lalkę, która pozostając w dialogu z dziećmi, zachęci je do aktywnego udziału i słuchania muzyki. W trackie spotkania realizowane są zagadki, łamigłówki, wspólne muzykowanie. W koncertach biorą udział artyści muzycy i aktorzy – absolwenci uczelni muzycznych i teatralnych, doświadczeni w pracy scenicznej oraz z dziećmi.

"Muzyczne podróże dla małych i dużych" do doskonałe dopełnienie edukacji kulturalnej dzieci w wieku szkolnym, których celem jest zainteresowanie młodych ludzi muzyką i teatrem, przekazanie elementarnych informacji o muzyce, zapoznanie dzieci z najwybitniejszymi twórcami muzyki polskiej i europejskiej, przedstawienie muzyki „poważnej” jako ogólnodostępnej i interesującej formy rozrywki, stworzenie możliwości bezpośredniego obcowania z muzyką. Celem nadrżednym jest kształtowanie właściwych postaw wobec kultury.

 

 

Głównym organizatorem projektu „Muzyczne podróże dla małych i dużych” jest Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku. To organizacja, która od trzynastu lat stale poszerza swoją działalność kulturalną i edukacyjną, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Podlasia. Z jej inicjatywy powstały artystyczne wydarzenia, które trwale tworzą pejzaż kulturalny Podlasia, m.in.: „Koncerty przed Hejnałem”, „Koncerty Pamięci”, „Festiwal Wielkanocny”, Festiwal „Chopin nad Nettą”, „Franciszkiada”. Niniejszy projekt jest kolejnym krokiem w tejże działalności. 

 

Projekt „Muzyczne podróże dla małych i dużych” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artyści byli już w Augustowie, Łapach, Kleosinie. Będą niemal w każdym zakątku województwa podlaskiego i na Mazowszu.

Więcej zdjęć w Galerii