Doroczna Nagroda Rady Miasta Białystok - Kulturalne Gryfy 2015 przyznana

Miło nam poinformować, że Prezydent Miasta Białystok, w oparciu o opinię Kapituły przyznał Nagrodę Rady Miasta Kulturalne Gryfy

następującym osobom i instytucjom:

Nagrodę w kategorii animator Panu Waldemarowi Smaszczowi - za całokształt dotychczasowej działalności

Wyróżnienia w tej kategorii przyznano: Dominice Borys, Annie Łuszyńskiej, Annie Olszewskiej.

Nagrodę w kategorii instytucja - Formacji Fair Play Crew

Nagrodę w kategorii Organizacja pozarządowa - Podlaskiemu Instytutowi Rzeczpospolitej Suwerennej

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Fundacji Art. Hanza oraz Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku

Nagrodę w kategorii mecenas przyznano Panu Dariuszowi Ciszewskiemu za mecenat nad licznymi inicjatywami kulturalnymi, sportowymi i wydawniczymi.

Nagrodę w kategorii Wydarzenie Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku za Koncerty przed hejnałem.

Wyróżnienie otrzymała Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej za Dni Hiszpańskie.