Odszedł Mieczysław Czajkowski literat i poeta.

Mieczysław Czajkowski

Ze smutkiem informuję że w dniu 07.08.2017 odszedł do Pana Mieczysław Czajkowski literat i poeta.

Pogrzeb autora Katyńskiego Popielca odbędzie się 10.08.2017 o 14h w Kościele Wszystkich Świętych w Białymstoku

Mieczysław Czajkowski urodził się 5 sierpnia 1926 roku w Niechaczowie na Polesiu. W młodym wieku stracił najpierw matkę, a później ojca, który był policjantem. W roku 1937 "Rodzina policyjna" oddała go do salezjańskiego domu dziecka, który przed wojną znajdował się w budynkach starego pobazyliańskiego klasztoru w Supraślu, niedaleko Białegostoku. Tam napisał swój pierwszy wiersz. Jednak jego poważnym debiutem literackim był dopiero felieton "Klub bez klubu" opublikowany 28 listopada 1955 roku w piśmie "Życie Białostockie". Od tego czasu uprawiał publicystykę kulturalną na łamach prasy regionalnej i krajowej, pisał wiersze i opowiadania oraz powieści. Pierwsza z nich to "Smak makucha", opisująca dziecięce oraz młodzieńcze przeżycia autora. Jednak zarówno tej, jak i innych powieści literata komunistyczne władze nie pozwalały wydać. Musiały one na to czekać aż do lat 90. Autor, należący do kręgu twórców katolickich i zajmujący postawę nonkonformistyczną, był za czasów PRL-u skazany na milczenie i często nękany przez funkcjonariuszy bezpieki.
Mieczysław Czajkowski jest autorem kilkunastu wydanych tomów poezji i prozy. Najbardziej znane z nich to "Jerozolimskie ślady", "Powrót Smętka", "Odejścia i powroty", "Katyński popielec", "Białostockie ścieżki". Pisarz, choć nie urodził się w Białymstoku, czuł się związany z tym z miastem. "Pokochałem Białystok i tutaj pozostałem, bo przypominał mi moje dzieciństwo na Polesiu. Ten kresowy zaśpiew w tutejszej mowie, otwartość i patriotyzm ludzi oraz przywiązanie do wiary ojców - to wartości, które scalały ludzi, a mnie inspirowały do twórczości w myśl aforyzmu Leopolda Staffa: 'Jedna godna rzecz na świecie twórczość, a szczyt twórczości to tworzenie siebie...'. Kiedy przychodzi dokonywać bilansu swojej twórczości z perspektywy półwiecza, patrzy się okiem bardziej krytycznym na swoje dokonania. I 'tworzenie siebie' wydaje się być bardziej istotne. Bo dotyczy sfery niematerialnej, duchowej" - pisał autor w książce "Artyści Białegostoku".

Źródło: http://www.iap.pl/index.html?id=wiadomosci&nrwiad=42435