XX Jubileuszowy Koncert Pamięci relacja foto

Podczas Koncertu odczytane zostały listy gratulacyjne od Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez Impresariat Muzyczny Pro Art i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (obecne były dyr. Biura Kultury p. Agata  Puchalska i Helena Marcinkiewicz - długoletni pracownik kultury, która przez wiele lat odpowiedzialna była za stypendia artystyczne dla dzieci i młodzieży). Koncert przygotowały Monika Markowska (SP 16) i Aneta Kaliściak (I LO) zapraszając uczniów szkół, w których pracują oraz absolwentów tych szkół. Wystąpili: Julia Kuzyka, Maja Markowska, Aleksandra Maj, Natalia Białobrzeska, Kinga Grochowska, Maria Gierałtowska, Jakub Grzybowski, Mateusz Głogowski, Serafin Skowroński i Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku. Pomysłodawczyni i organizatorka Koncertów Pamięci w latach 2000-2019  - Lidia Trojanowska - przekazała kontynuację dzieła pamięci Szkole Podstawowej nr 16 w Białymstoku, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Białymstoku oraz Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Napisała: Aby „mowa umarłych nie była milczeniem wiatru”, a pamięć pokoleń trwała, na Wasze ręce przekazujemy organizowane od roku 2000 Koncerty Pamięci, które są wyrazem pamięci wydarzeń 17 września 1939 roku i wyrazem czci wobec Tych, którzy zginęli i cierpieli, aby Polska była Polską. Kontynuujcie to dzieło tworząc pomost miedzy przeszłością a przyszłością. Kierujcie się przesłaniem Jana Pawła II wypowiedzianym w Gnieźnie 03.06.1979r. Te myśli prowadzą nas od początku w pracy na rzecz kultury: Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. (…)

">foto weronika trojanowska

Delegacje ze szkół oraz zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy polegli i zginęli dla sprawiedliwości w II wojnie światowej. W pięknej i historycznie umocowanej sali Pałacu Branickich młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gródku, Szkoły Podstawowej nr 16 w Białymstoku i I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku przedstawiła wzruszający program. Koncert ukazał, jak obecnie młodzież rozumie tamte tragiczne wydarzenia i jak istotna jest pamięć. Były autorskie wiersze i piosenki oraz muzyka fortepianowa Ludwika van Beethovena i Marii Szymanowskiej. Wśród wykonawców byli stypendyści Marszałka Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Szkoda, że zabrakło władz. To przecież młodzież przejmie spuściznę tamtych dni. I - o ile ważna jest pamięć wyrażona w formie składania wieńców - o tyle ta, wyrażona słowami autorskich wierszy i piosenek jest, jak pisał białostocki poeta Mieczysław Czajkowski w "Popielcu Katyńskim ": nutami majorowej gamy, na której spotykają się żywi i odeszli.